wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo mazowieckie / powiat węgrowski / gmina Grębków

Polków-Sagały

www.polkow-sagaly.07-110.wsiepolskie.pl

Moderator: Monika Skwierczyńska

Redakcja: Joanna Woźniak, Magdalena Wielądek

Zostań moderatorem tematycznym

Opis i historia wsi

Polków Sagały to wieś powstała z trzech osad : Polikowo - Mroczki, Polikowo Wielkie i Zalesie.

Właściciele Polkowa
Z informacji zawartych w książce Leszka Zalewskiego pt.:"Ziemia liwska" wynika,że kolejnymi właścicielami byli:
- w latach 1414 - 1425 ziemie te kupili Jan i Paweł,
- 1415 i 1521 - Jakusz
- 1429 - Marcin syn Wojciecha kupił ziemię w Polikowie
-1432 - Paweł kupił prawa do rzeki Czerwonki,
-1432 - Wojsław sprzedał ziemię Jakuszowi
- 1438 - Jakub i syn zmarłego Wojciecha
-1464 - Andrzej i Mikołaj Plichta h. Korab
- 1468 - Mikołaj , Piotr i Jan - synowie Stefana Wyrzyka h. Lubicz,
- ok. 1470 - Ziemak h. Junosza, Mikołaj Wielądek
- 1471 - Ziemak
-1476- Mikołaj i Piotr Wyrzykowie, Piotr Oszczerz z synem Stanisławem, Zemak, Mikołaj Mroczesław, Klemens, Wojciech, Stanisław z synem Janem,
- 1476 - Abraham, Mikołaj, Marcin, Wit, Jan
-1476 - Stefan, Mikołaj, Piotr - bracia. Piotr Piotras, Piotr Reszka, Stanisław Browy i syn Mikołaj
-1526 - 1587 - (dotyczy Polikowa Mroczek i Wielkiego): Mikołaj Szonka, Albin Połaski, Jakub Karczewski i Mikołaj Krasnodębski
- 1548 - Jan Polikowski h. Junosza z Polikowo Oszczerze udowodnił swoje szlachectwo
- 1697 -Andrzej Polkowski - poseł liwski
- 1705 - 1730 - Józef Polkowski burgrabia liwski
-1758- Tomasz Polkowski właściciel części Polkowa Pobratymów i Daćbogów
-1758 - Józef Polkowski kupił część Suchodołu
-1760 - Szymon Polkowski syn Kazimierza kupił część Polkowa Pobratym i Oszczerza oraz Polkowa Wielkiego
-1762 - Wawrzyniec Polkowski kupił część Polkowa
-1782 - Józef Polkowski kupił część Roguszyna
-1782- Leonard Polkowski (Hieronimek) kupił część Sulek
-1784 - Dominik Polkowski burgrabia liwski
- 1792 - Józef Polkowski sędzia graniczny ziemi liwskiej

W 1827 roku:
- w Polkowie Sagałach znajdowało się 34 domy i wieś liczyła 250 mieszkańców.
- w Polkowie Mroczkach znajdowało się 4 domy i było 25 mieszkańców,
- w Polkowie Zalesie były 3 domy i 32 mieszkańców.
Historia szkoły w Polkowie Sagałach
Pod koniec XIX wieku, gdy program szkół był pod ścisłą kontrolą władz rosyjskich, powstawały tajne szkółki. Wiadomo, że taka istniała także w Polkowie Sagałach. W 1895r. nałożono karę za tajne nauczanie na A. Doldakowskiego, który uczył dzieci w domu Chuścińskiego.
Pierwsza szkoła w Polkowie Sagałach powstała w 1919r.. Prowadziła ją młoda nauczycielka - Zającówna.
Zajęcia odbywały się w prywatnym domu Aleksandra Polkowskiego, a następnie Kazimierza Polkowskiego.
W 1936r. postanowiono wybudować szkołę, którą do użytku oddano dwa lata później.
Niestety w 1944 roku akta szkoły zostały spalone przez okupanta.
Po wyzwoleniu Ojczyzny zajęcia w szkole prowadzili Regina i Wincenty Rokiccy. Do siedmioklasowej szkoły uczniowie zaczęli uczęszczać od 1 września 1948r.; a na świetlicę od 1 września 1963r.